Akce spolku

Dozvědět se více

Muzejní expozice

Dozvědět se více

Vítejte na stránkách

P R O L O G

Spolek pro Českou Ves z. s. byl ustaven 25. 1. 2016 a navázal na činnost Výboru pro rodinu a školu a Sdružení pro Českou Ves ve volebním období od října 2006 do konce volebního období v roce 2010. Členové ZO v tomto období, Jan Hutyra, Petr Blahušek, Marcel Pipek, František Svačina, Eliška Lysková, Jiří Truneček a Libor Ráb navrhli, zdůvodnili a prosadili ustavení Výboru pro rodinu a školu jako poradního a iniciačního orgánu zastupitelstva a obec se přihlásila k programu „Obec pozorná k rodině“. Složení Výboru pro rodinu a školu bylo: František Svačina-předseda, Milena Novotná-jednatelka, Dušan Badi, Jindřiška Badiová, Iva Činčalová, Jaroslava Klosowská, Luděk Vršan. Výbor pořádal vlastní akce : cykloturistický výlet, rodiče s dětmi v krytém bazénu, rodiče s dětmi v tělocvičně, setkání se zástupci firmy dodávající vybavení pro dětská hřiště, výstavy výtvarných prací žáků na téma Naše rodina a Naše obec, připomenutí 10 let od povodní, diskotéku ve školním klubu, 2 kurzy práce s PC pro dospělé. Spolupracoval při pořádání Memoriálu Pavla Kalouse v plavání, uspořádal expozici k 45. výročí vzniku nové školy v České Vsi, spolupracoval při zřízení pobočky ZUŠ na škole, ustavení asistenky vyučujícího v 1.-5. p.r. Výbor podal návrhy na: zřízení sběrného dvora obce, úpravu hřbitova a pomníku obětem dvou světových válek, zřízení ploch pro děti u ZŠ a MŠ, zřízení bikrosové dráhy vč. plochy pro děti na dolním konci obce, provádění pravidelných protipovodňových dohlídek svahů nad obcí. Ustavení komise pro priority ve složení: starosta Jindřich Jermář, Ivan Žalud, Jan Hutyra, Libor Ráb, František Svačina, se zaměřením na rekonstrukci a modernizaci krytého bazénu a rekonstrukci objektu staré školy, v současnosti prodejna JEDNOTA-COOP, na víceúčelové středisko obce s expozicí o historii obce, pro klubovou a zájmovou činnost mládeže i seniorů a vytvoření důstojného středu obce. Výbor pro rodinu a školu byl po volbách v roce 2010 novým vedením obce zrušen. Jan Hutyra, Libor Ráb, Milena Novotná, František Svačina byli v zastupitelstvu 2010 - 2014 pokračovatelé myšlenek zrušeného Výboru pro rodinu a školu. Společně s dalšími příznivci uspořádali v září roku 2014 k 50. výročí vzniku nové školy v obci, v budově staré školy, expozici o historii školy v naší obci. Do příprav oslav k 600. výročí první písemné zmínky o České Vsi se již zapojil i nově založený Spolek pro Českou Ves, připravil stálou expozici o historii naší obce a následně i expozici o zajateckých táborech. Od svého vzniku v lednu 2016 do května 2019 členové spolku svépomocně provedli adaptaci třídy na klubovnu, generální opravu dámských a pánských WC v 1. patře, včetně výměny starých dřevěnných, jednoduchých oken za nová plastová okna. Opravili prostory v podkroví tak, že mohlo být provedeno stavební zhodnocení celého objektu, včetně elektrorevize, protipožárního posouzení, revize plynových spotřebičů a odvodů spalin.

V renovované třídě-klubovně se uskutečnilo 22 setkání klubu aktivních důchodců za hudebního doprovodu Oškerovců, 15 přednášek na téma I. a II. světové války, byly obnoveny tradice - 2x připomenutí MDŽ, pochovávání basy, výstava ovoce a zeleniny místních zahrádkářů, 2x setkání s vrcholovými sportovci regionu, auto-moto burza, 2x šachový turnaj, 2 setkání rodin (Janasovi , Horákovi), setkání odborářů-důchodců z Řetězárny. Od 8. 11. se vždy ve čtvrtek koná pravidelné, nápravné a pohybové dechové cvičení žen. Z velkých akcí mimo objekt muzea obce to bylo připomenutí 70. výročí činnosti Oškerovy dechovky ve velkém sálu Hotelu Zlatý Chlum, za účasti velké dechovky Základní umělecké školy v Jeseníku a dalších hostů. 2x sraz motocyklových a automobilových veteránů s názvem Českoveský řetěz. V roce 2018 a 2019 aktivní účast na Českoveském masopustu. Expozici obce a zajateckých táborů navštívilo 500 návštěvníků z naší obce, školy, regionu, zástupci galerie Fokus z Prahy, naší republiky i zahraničí (Polska, Německa, Ruska, Nového Zélandu, Anglie, atd.). Vybavení expozicí financoval OÚ a sponzoři. Nájem 50 000 Kč od OÚ za rok 2018 a 2019 investoval majitel objektu JEDNOTA Zábřeh do materiálu na opravy 1. i 2. patra. Opravy provedli svépomocně členové spolku a jejich přátelé, za finančního přispění sponzorů. Fotodokumentace z činnosti spolku najdete na facebookových stránkách Spolek pro Českou Ves a na www.spolekproceskouves.cz Členům Spolku pro Českou Ves a okruhu přátel tohoto spolku se daří realizovat hlavní cíl – postupně renovovat zanedbaný objekt staré školy a naplnit ho původní vzdělávací, kulturní a společenskou činností.